المان محصولات

محصولات اجاکس همراه با اسلایدر

بستن

آ.اس.آ+ویتامین ث

۱۰ قرص جوشان

هر قرص حاوی:

 • استیل سالیسیلیک اسید : ۴۰۰ میلی گرم
 •  اسکوربیک اسید: ۲۴۰ میلی گرم
 • سدیم ساخارین(به عنوان شیرین کننده): ۱۲/۵ میلی گرم
بستن

آزیترومایسین ۲۵۰ و ۵۰۰

۶ و ۴۸ کپسول/قرص روکش دار خط دار ۲۵۰ میلی گرم

۳۰ قرص روکش دار  خط دار ۵۰۰ میلی گرم

هر قرص حاوی:

 • آزیترومایسین(به صورت دی هیدارت)
 
بستن

آسیکلوویر ۴۰۰

۳۰ قرص خط دار

هر قرص حاوی:

 • آسیکلوویر ۴۰۰ میلی گرم
بستن

آملودیپین ۵ /والسارتان (۱۶۰-۸۰)

۳۰ قرص روکش دار

هر قرص حاوی:

 • آملودیپین(به صورت بزیلات) ۵میلی گرم
 • والسارتان ۸۰ و ۱۶۰ میلی گرم
بستن

آملوژین ۵ و ۱۰

۱۰۰ قرص

هر قرص حاوی:

 • آملودیپین (به صورت بزیلات) ۵ و ۱۰ میلی گرم
بستن

آیروبیزین®

۳۰ قرص

هر قرص حاوی:

 • آهن(به صورت بیس گلیسینات )  ۱۸ میلی گرم فولیک اسید ۴۰۰ میکروگرم
 • زینک (گلوکونات) ۱۱ میلی گرم
 • ویتامین ب۶  : ۱/۳ میلی گرم
 •  ویتامین ب ۱۲ :۲/۴ میکروگرم
 
سفارش آنلاین
بستن

اس سیتالوپرام ۱۰

۳۰ قرص روکش دار خط دار

هر قرص حاوی:

 • اس سیتالوپرام(به صورت اگزالات) : ۱۰ میلی گرم
بستن

امگا – ۳

۳۰ سافت ژل (کپسول ژلاتینی نرم)

هر سافت ژل حاوی:

 • روغن ماهی تغلیظ شده معادل ۱۰۰۰ میلی گرم
 • ایکوزا پنتا انوییک اسید ۱۸۰ میلی گرم
 • دوکوزا هگزا انوییک اسید ۱۲۰ میلی گرم
 • سلامت قلب و عروق
 • کاهش درد آرتروز و آرتریت روماتوئید
 
سفارش آنلاین
المان محصولات

محصولات همراه با بارگذاری دکمه بیشتر

بستن

آ.اس.آ+ویتامین ث

۱۰ قرص جوشان

هر قرص حاوی:

 • استیل سالیسیلیک اسید : ۴۰۰ میلی گرم
 •  اسکوربیک اسید: ۲۴۰ میلی گرم
 • سدیم ساخارین(به عنوان شیرین کننده): ۱۲/۵ میلی گرم
بستن

آزیترومایسین ۲۵۰ و ۵۰۰

۶ و ۴۸ کپسول/قرص روکش دار خط دار ۲۵۰ میلی گرم

۳۰ قرص روکش دار  خط دار ۵۰۰ میلی گرم

هر قرص حاوی:

 • آزیترومایسین(به صورت دی هیدارت)
 
بستن

آسیکلوویر ۴۰۰

۳۰ قرص خط دار

هر قرص حاوی:

 • آسیکلوویر ۴۰۰ میلی گرم
بستن

آملودیپین ۵ /والسارتان (۱۶۰-۸۰)

۳۰ قرص روکش دار

هر قرص حاوی:

 • آملودیپین(به صورت بزیلات) ۵میلی گرم
 • والسارتان ۸۰ و ۱۶۰ میلی گرم
بستن

آملوژین ۵ و ۱۰

۱۰۰ قرص

هر قرص حاوی:

 • آملودیپین (به صورت بزیلات) ۵ و ۱۰ میلی گرم
بستن

آیروبیزین®

۳۰ قرص

هر قرص حاوی:

 • آهن(به صورت بیس گلیسینات )  ۱۸ میلی گرم فولیک اسید ۴۰۰ میکروگرم
 • زینک (گلوکونات) ۱۱ میلی گرم
 • ویتامین ب۶  : ۱/۳ میلی گرم
 •  ویتامین ب ۱۲ :۲/۴ میکروگرم
 
سفارش آنلاین
بستن

اس سیتالوپرام ۱۰

۳۰ قرص روکش دار خط دار

هر قرص حاوی:

 • اس سیتالوپرام(به صورت اگزالات) : ۱۰ میلی گرم
بستن

امگا – ۳

۳۰ سافت ژل (کپسول ژلاتینی نرم)

هر سافت ژل حاوی:

 • روغن ماهی تغلیظ شده معادل ۱۰۰۰ میلی گرم
 • ایکوزا پنتا انوییک اسید ۱۸۰ میلی گرم
 • دوکوزا هگزا انوییک اسید ۱۲۰ میلی گرم
 • سلامت قلب و عروق
 • کاهش درد آرتروز و آرتریت روماتوئید
 
سفارش آنلاین
المان محصولات

اسلایدر محصولات

المان محصولات

محصولات برچسب شده

بستن

آ.اس.آ+ویتامین ث

۱۰ قرص جوشان

هر قرص حاوی:

 • استیل سالیسیلیک اسید : ۴۰۰ میلی گرم
 •  اسکوربیک اسید: ۲۴۰ میلی گرم
 • سدیم ساخارین(به عنوان شیرین کننده): ۱۲/۵ میلی گرم
بستن

آزیترومایسین ۲۵۰ و ۵۰۰

۶ و ۴۸ کپسول/قرص روکش دار خط دار ۲۵۰ میلی گرم

۳۰ قرص روکش دار  خط دار ۵۰۰ میلی گرم

هر قرص حاوی:

 • آزیترومایسین(به صورت دی هیدارت)
 
بستن

آسیکلوویر ۴۰۰

۳۰ قرص خط دار

هر قرص حاوی:

 • آسیکلوویر ۴۰۰ میلی گرم
بستن

آملودیپین ۵ /والسارتان (۱۶۰-۸۰)

۳۰ قرص روکش دار

هر قرص حاوی:

 • آملودیپین(به صورت بزیلات) ۵میلی گرم
 • والسارتان ۸۰ و ۱۶۰ میلی گرم
بستن

آملوژین ۵ و ۱۰

۱۰۰ قرص

هر قرص حاوی:

 • آملودیپین (به صورت بزیلات) ۵ و ۱۰ میلی گرم
بستن

آیروبیزین®

۳۰ قرص

هر قرص حاوی:

 • آهن(به صورت بیس گلیسینات )  ۱۸ میلی گرم فولیک اسید ۴۰۰ میکروگرم
 • زینک (گلوکونات) ۱۱ میلی گرم
 • ویتامین ب۶  : ۱/۳ میلی گرم
 •  ویتامین ب ۱۲ :۲/۴ میکروگرم
 
سفارش آنلاین
المان محصولات

محصولات همراه با فاصله

المان محصولات

محصولات همراه با بارگذاری