مشاهده همه 6 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
بستن

آزیترومایسین 250 و 500

6 و 48 کپسول/قرص روکش دار خط دار 250 میلی گرم 30 قرص روکش دار  خط دار 500 میلی گرم هر قرص حاوی: آزیترومایسین(به صورت دی هیدارت)  
بستن

آسیکلوویر 400

30 قرص خط دار هر قرص حاوی: آسیکلوویر 400 میلی گرم
بستن

سیپروفلوکساسین 250 و 500

60 قرص روکشدار هر قرص حاوی: سیپروفلوکساسین (به صورت هیدروکلراید) 250 و 500 میلی گرم
بستن

لووفلوکساسین 500 و 750

10 قرص روکش دار هر قرص حاوی: لووفلوکساسین(به صورت همی هیدرات) 500 میلی گرم و 750 میلی گرم
بستن

مدوکساسین 400

10 قرص روکش دار هر قرص حاوی: موکسی فلوکساسین(به صورت هیدروکلراید)
بستن

والاسیکلوویر500

21 قرص روکش دار خط دار هر قرص حاوی: والاسیکلوویر(به صورت هیدروکلراید) 500 میلی گرم