نمایش دادن همه 6 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
بستن

آزیترومایسین ۲۵۰ و ۵۰۰

6 و 48 کپسول/قرص روکش دار خط دار 250 میلی گرم

30 قرص روکش دار  خط دار 500 میلی گرم

هر قرص حاوی:

  • آزیترومایسین(به صورت دی هیدارت)
 
بستن

آسیکلوویر ۴۰۰

30 قرص خط دار

هر قرص حاوی:

  • آسیکلوویر 400 میلی گرم
بستن

سیپروفلوکساسین ۲۵۰ و ۵۰۰

60 قرص روکشدار

هر قرص حاوی:

  • سیپروفلوکساسین (به صورت هیدروکلراید)

250 و 500 میلی گرم

بستن

لووفلوکساسین ۵۰۰ و ۷۵۰

10 قرص روکش دار

هر قرص حاوی:

  • لووفلوکساسین(به صورت همی هیدرات)

500 میلی گرم و 750 میلی گرم

بستن

مدوکساسین ۴۰۰

10 قرص روکش دار

هر قرص حاوی:

  • موکسی فلوکساسین(به صورت هیدروکلراید) : 400 میلی گرم
بستن

والاسیکلوویر۵۰۰

21 قرص روکش دار خط دار

هر قرص حاوی:

  • والاسیکلوویر(به صورت هیدروکلراید) 500 میلی گرم