مشاهده همه 6 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
بستن

اندانسترون 4

100 قرص روکش دار

هر قرص حاوی:

  • اندانسترون(به صورت هیدروکلراید)
  • 4 میلی گرم

بستن

اولمد 20 (امپرازول)

14 کپسول (انتریک کوتد)

هر کپسول حاوی:

  • امپرازول: 20 میلی گرم
بستن

پنتوپرازول 40 و 20

20 قرص انتریک کوتد

هر قرص حاوی:

  • پنتوپرازول (به صورت سدیم سسکوئی هیدرات)

40 میلی گرم،20 میلی گرم

بستن

فاموتیدین 20 و 40

60 قرص روکشدار

هر قرص حاوی:

  • فاموتیدین 20 و 40 میلی گرم
بستن

لانسوپرازول 15 و 30

14 کپسول (انتریک کوتد)

هر کپسول حاوی:

  • لانسوپرازول
  • 30 میلی گرم، 15 میلی گرم
بستن

هیوسانکس ۱۰

100 قرص روکشدار

هر قرص حاوی:

  • هیوسین- ان بوتیل بروماید 10 میلی گرم