تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه شرکت داروسازی ثنامد بعنوان بخشی از حلقه های کیفی و توسعه ای شرکت با اعتقاد به نوآوری و توسعه محصولات که منطبق با امکانات تولیدی،استانداردهای بین المللی و دانش متخصصان و کارشناسان ، می کوشد تا با فرمولاسیونهای داروئی جدید نیاز بیماران را جهت دسترسی به داروهای با کیفیت برآورده سازد . از دیگر عملکردهای این واحد ، بهبود و ارتقاء کیفیت محصولات و رفع مشکلات ایجاد شده در حین تولید می باشد تا باعث افزایش رضایتمندی ذینفعان و قابل رقابت بودن این داروها با محصولات داروئی خارجی (برند) گردد این مهم محقق نمی شود جز با کمک و همکاری کارشناسان و متخصصین شاغل در واحد های دیگر (QC, QA ، تولید و برنامه ریزی ، بازرگانی داخلی و خارجی ، مسئول فنی، واحد فنی و مهندسی و مدیریت کارخانه) لذا جهت معرفی و چگونگی ارتباط واحد تحقیقات با واحد های مربوطه و همکاری این واحد با واحد های مرتبط در روند تولید محصول به صورت شماتیک نشان داده شده است.