مکمل های رژیمی و غذایی

مکمل های غذایی-رژیمی جهت پیشگیری و درمان کم خونی (حاوی آهن، فولیک اسید، ویتامین ب12 و ...)

بستن

فروویتس سی وی

30 قرص روکش دار هر قرص حاوی: آهن (به صورت بیس گلیسینات) 27 میلی گرم ویتامین ب 12 8/8 میکروگرم ویتامین ث 80 میلی گرم اسید فولیک 500 میکروگرم تامین آهن مورد نیاز در دوران بارداری
خرید مکملهای سنتروویت

از داروخانه های آنلاین

تهران دارو

داروکده

بستن

هموژل®

30 سافت ژل (کپسول ژلاتینی نرم) هر سافت ژل حاوی: اسید فولیک 400 میکروگرم، آهن (فروس بیس گلیسینات) 18 میلی گرم و ویتامین ب 12 ، 2/4 میکرو گرم
بستن

فولیک اسید 800 میکروگرم + ویتامین ب12

60 سافت ژل (کپسول ژلاتینی نرم)

هر کپسول حاوی:

 800 میکروگرم فولیک اسید و 100 میکروگرم ویتامین ب12

بستن

ویتامین ب12 500 و 1000 میکروگرم

500 و 1000 میکروگرم

هر کپسول حاوی:

ویتامین ب12 500، حاوی 500 میکروگرم ویتامین ب12 و هر کپسول ویتامین ب12 1000، حاوی 1000 میکروگرم ویتامین ب12 

بستن

آیروبیزین®

30 قرص هر قرص حاوی: آهن(به صورت بیس گلیسینات )  18 میلی گرم فولیک اسید 400 میکروگرم،زینک (گلوکونات) 11 میلی گرم،ویتامین ب6  : 1/3 میلی گرم، و ویتامین ب 12 :2/4 میکروگرم
خرید مکملهای سنتروویت

از داروخانه های آنلاین

تهران دارو

داروکده

مثبت سبز

بستن

فروس سولفات+ فولیک اسید

مکمل رژیمی غذایی فروس سولفات + فولیک اسید آهن:( به صورت فروس سولفات ) 60 میلی گرم فولیک اسید 500 میکرو گرم 100 قرص آهسته رهش
خرید مکملهای سنتروویت

از داروخانه های آنلاین

فارما کالا

داروکده

تهران دارو

مکمل های غذایی-رژیمی مورد استفاده در خانم های باردار

بستن

فروس سولفات+ فولیک اسید

مکمل رژیمی غذایی فروس سولفات + فولیک اسید آهن:( به صورت فروس سولفات ) 60 میلی گرم فولیک اسید 500 میکرو گرم 100 قرص آهسته رهش
خرید مکملهای سنتروویت

از داروخانه های آنلاین

فارما کالا

داروکده

تهران دارو

بستن

فروویتس سی وی

30 قرص روکش دار هر قرص حاوی: آهن (به صورت بیس گلیسینات) 27 میلی گرم ویتامین ب 12 8/8 میکروگرم ویتامین ث 80 میلی گرم اسید فولیک 500 میکروگرم تامین آهن مورد نیاز در دوران بارداری
خرید مکملهای سنتروویت

از داروخانه های آنلاین

تهران دارو

داروکده

بستن

فولیک اسید، ید + ویتامین ب12

60 سافت ژل (کپسول ژلاتینی نرم)

هر کپسول حاوی:

 600 میکروگرم فولیک اسید، 290 میکروگرم ید و 2/8 میکروگرم ویتامین ب12

مکمل های غذایی-رژیمی جهت تقویت پوست، مو و ناخن

بستن

بیوتین 1000 میکروگرم

60 سافت ژل (کپسول ژلاتینی نرم) هر سافت ژل حاوی: بیوتین (ویتامین ب 7) 1000 میکروگرم
بستن

جوشان ویتامین ث 500 زینک 10-ویتامین ث 1000 زینک 10

20 قرص جوشان با طعم پرتقال هر قرص جوشان حاوی: ویتامین ث (اسکوربیک اسید ) 500 میلی گرم، زینک(گلوکونات) 10 میلی گرم هر قرص جوشان حاوی ویتامین ث (آسکوربیک اسید) 1000 میلی گرم، زینک (گلوکونات) 10 میلی گرم
خرید مکمل های سنتروویت

از داروخانه های آنلاین

ویتامین ث 1000 میلی گرمی پلاس زینک

داروکده

ویتامین ث 500 میلی گرمی پلاس زینک

داروکده

بستن

ویتامین ث + زینک

30 قرص هر قرص حاوی : ویتامین ث 300 میلی گرم و زینک (گلوکونات) 10 میلی گرم
خرید مکمل های سنتروویت

از داروخانه های آنلاین

تهران دارو

داروکده

مکمل های غذایی-رژیمی حاوی اسیدهای چرب امگا 3 (روغن ماهی)

بستن

امگا – 3

30 سافت ژل (کپسول ژلاتینی نرم) هر سافت ژل حاوی: روغن ماهی تغلیظ شده معادل 1000 میلی گرم ایکوزا پنتا انوییک اسید 180 میلی گرم دوکوزا هگزا انوییک اسید 120 میلی گرم
خرید مکمل های سنتروویت

از داروخانه های آنلاین

داروکده

تهران دارو

بستن

امگا 3 + ویتامین د3 و ای روغن ماهی تغلیظ شده

30 کپسول ژله ای هر کپسول حاوی: ایکوزا پنتا انوییک اسید 225 میلی گرم،دوکوزا هگزانوییک اسید 150 میلی گرم،ویتامین د3 1000 واحد،ویتامین ای 22 واحد

مکمل های غذایی - رژیمی جهت تقویت استخوان و مفاصل (حاوی کلسیم، ویتامین دی، منیزیم و...)

بستن

جوشان کلسیم + ویتامین د

20 قرص جوشان با طعم لیمو هر قرص جوشان حاوی: کلسیم (به صورت کربنات کلسیم) 500 میلی گرم، ویتامین د3 400 واحد، سدیم ساخارین ( به عنوان شیرین کننده) 13 میلی گرم
خرید مکمل های سنتروویت

از داروخانه های آنلاین

فارما کالا

داروکده

بستن

جوشان کلسیم، منیزیم، زینک + ویتامین د3

20 قرص جوشان با طعم لیمو هر قرص جوشان حاوی: 500 میلی گرم کلسیم (به صورت کربنات کلسیم)، منیزیم 75 میلی گرم( به صورت اکسید منیزیم) ، زینک 5 میلی گرم (به صورت گلوکونات) + ویتامین د3  300 واحد بین المللی (به صورت کوله کلسیفرول) می باشد.
بستن

سانابونز

60 قرص هر قرص حاوی: 250 میلی گرم کلسیم، 125 میلی گرم منیزیم، 5 میلی گرم زینک و 200 واحد ویتامین د
بستن

کلسیم سیترات – ویتامین د

30 قرص هر قرص حاوی: کلسیم (به صورت سیترات) 250 میلی گرم ویتامین د (کوله کلسیفرول) 300 واحد
خرید مکمل های سنتروویت

از داروخانه های آنلاین

تهران دارو

داروکده

بستن

کلسیم+ویتامین د

50 قرص هر قرص حاوی: کلسیم (به صورت کربنات) 500 میلی گرم ویتامین د(به صورت کوله کلیسفرول ) 400 واحد
خرید مکمل های سنتروویت

از داروخانه های آنلاین

فارما کالا

تهران دارو

مثبت سبز

مکمل های غذایی-رژیمی ویتامین ها و املاح معدنی

بستن

جوشان ویتامین C

جوشان ویتامین سی 500 میلی گرم و 1000 میلی گرم حاوی :20  و 10 قرص جوشان
خرید مکمل های سنتروویت

از داروخانه های آنلاین

قرص جوشان ویتامین ث بدون قند500 میلی گرمی

فارما کالا

ویتامین ث سنتروویت 500 میلی گرمی

داروکده

ویتامین ث سنتروویت 1000 میلی گرمی 10 عددی

داروکده

قرص جوشان ویتامین ث بدون قند500 میلی گرمی

تهران دارو

قرص جوشان ویتامین ث بدون قند 1000 میلی گرمی

تهران دارو

ویتامین ث سنتروویت 1000 میلی گرمی -20 عددی

داروکده

قرص جوشان ویتامین C 500 میلی گرم سنتروویت 20 عدد پرتقالی

مثبت سبز

بستن

ریوابیون®

30 قرص هر قرص حاوی: ویتامین ب 1، 100 میلی گرم، ویتامین ب 6 200 میلی گرم ،ویتامین ب 12 200 میکروگرم ویتامین های ب1، ب6، ب12 از مفید ترین ویتامین های گروه ب برای بدن می­باشد. ویتامین ب1 با تقویت متابولیسم  سبب افزایش انرژی بدن می­شود.
خرید مکمل های سنتروویت

از داروخانه های آنلاین

داروکده

مثبت سبز

بستن

مولتی ویتامین + مینرال

مولتی ویتامین مینرال 30 قرص هر قرص حاوی: کلیه املاح و ویتامین های مورد نیاز بدن    
بستن

ویتامین ای 400 واحد

60 سافت ژل (کپسول ژلاتینی نرم) هر سافت ژل حاوی: ویتامین ای 400 واحد به صورت دی ال-آلفاتوکوفریل استات)

خرید مکمل های سنتروویت

از داروخانه های آنلاین

داروکده

بستن

ویتامین ب12 500 و 1000 میکروگرم

500 و 1000 میکروگرم

هر کپسول حاوی:

ویتامین ب12 500، حاوی 500 میکروگرم ویتامین ب12 و هر کپسول ویتامین ب12 1000، حاوی 1000 میکروگرم ویتامین ب12 

بستن

ویتامین د 1000، 2000

60 کپسول هر کپسول حاوی: ویتامین د3 (کوله کلسیفرول ) 1000 و 2000 واحد
خرید مکمل های سنتروویت

از داروخانه های آنلاین

ویتامین د3 سنتروویت 1000 واحدی

داروکده

سافت ژل ویتامین D3 1000 واحد سنتروویت 60 عدد

مثبت سبز

ویتامین د3 سنتروویت 2000 واحدی

داروکده

مکمل های غذایی-رژیمی جهت سلامت سیستم عصبی/عضلانی

بستن

جوشان منیزیم + ویتامین های ب1/ ب6/ ب12

20 قرص جوشان با طعم بلوبری هر قرص جوشان حاوی: منیزیم (اکسید منیزیم) 250 میلی گرم + ویتامین های ب1 1/2 میلی گرم، ویتامین  ب6 1/7 میلی گرم، ویتامین ب12  2/4 میکروگرم
بستن

ریوابیون®

30 قرص هر قرص حاوی: ویتامین ب 1، 100 میلی گرم، ویتامین ب 6 200 میلی گرم ،ویتامین ب 12 200 میکروگرم ویتامین های ب1، ب6، ب12 از مفید ترین ویتامین های گروه ب برای بدن می­باشد. ویتامین ب1 با تقویت متابولیسم  سبب افزایش انرژی بدن می­شود.
خرید مکمل های سنتروویت

از داروخانه های آنلاین

داروکده

مثبت سبز

بستن

ویتامین ب12 500 و 1000 میکروگرم

500 و 1000 میکروگرم

هر کپسول حاوی:

ویتامین ب12 500، حاوی 500 میکروگرم ویتامین ب12 و هر کپسول ویتامین ب12 1000، حاوی 1000 میکروگرم ویتامین ب12 

مکمل های غذایی-رژیمی جهت تقویت سیستم ایمنی

بستن

جوشان ویتامین C

جوشان ویتامین سی 500 میلی گرم و 1000 میلی گرم حاوی :20  و 10 قرص جوشان
خرید مکمل های سنتروویت

از داروخانه های آنلاین

قرص جوشان ویتامین ث بدون قند500 میلی گرمی

فارما کالا

ویتامین ث سنتروویت 500 میلی گرمی

داروکده

ویتامین ث سنتروویت 1000 میلی گرمی 10 عددی

داروکده

قرص جوشان ویتامین ث بدون قند500 میلی گرمی

تهران دارو

قرص جوشان ویتامین ث بدون قند 1000 میلی گرمی

تهران دارو

ویتامین ث سنتروویت 1000 میلی گرمی -20 عددی

داروکده

قرص جوشان ویتامین C 500 میلی گرم سنتروویت 20 عدد پرتقالی

مثبت سبز

بستن

جوشان ویتامین ث 500 زینک 10-ویتامین ث 1000 زینک 10

20 قرص جوشان با طعم پرتقال هر قرص جوشان حاوی: ویتامین ث (اسکوربیک اسید ) 500 میلی گرم، زینک(گلوکونات) 10 میلی گرم هر قرص جوشان حاوی ویتامین ث (آسکوربیک اسید) 1000 میلی گرم، زینک (گلوکونات) 10 میلی گرم
خرید مکمل های سنتروویت

از داروخانه های آنلاین

ویتامین ث 1000 میلی گرمی پلاس زینک

داروکده

ویتامین ث 500 میلی گرمی پلاس زینک

داروکده

بستن

ویتامین ث + زینک

30 قرص هر قرص حاوی : ویتامین ث 300 میلی گرم و زینک (گلوکونات) 10 میلی گرم
خرید مکمل های سنتروویت

از داروخانه های آنلاین

تهران دارو

داروکده